Про спілку
Новини
Фестивалі
Кінозали
Відпочинок
Законодавство
Нагороди
Контакти
 
 
06.03.2012
Наказ Міністерства культури України від 26.04.2011 р. № 30 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів"
 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


НАКАЗВід 26.04.2011 р.
№ 30

м. Київ

Про затвердження Порядку
конкурсного відбору кінопроектів для
формування Програми виробництва
та розповсюдження національних
фільмів


Зареєстровано в Міністерстві юстиції 08.06.2011 за № 687/19425


Відповідно до Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 388, та абзацу четвертого пункту 5 Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.1998 № 813,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додається).

2. Державному агентству України з питань кіно (К.О.Копилова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Міністр
М.А.Кулиняк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
26.04.2011 № 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 08.06.2011 за № 687/19425ПОРЯДОК
конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмівІ. Загальні положення1.1. Цей Порядок визначає механізм конкурсного відбору кінопроектів суб’єктів продюсерської системи України для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів з метою отримання державного фінансування за державним замовленням або державною фінансовою підтримкою (далі – Програма).
1.2. Державне фінансування надається Державним агентством України з питань кіно (далі – Держкіно України) суб’єктам продюсерської системи України (далі – виробники) на виробництво та розповсюдження національних фільмів для дітей і юнацтва, дебютних, ігрових та неігрових фільмів, анімаційних фільмів на підставі Програми, яка формується на конкурсній основі відповідно до цього Порядку.
1.3. Кінопроекти, що претендують на отримання державної фінансової підтримки або державного замовлення повинні відповідати основним принципам кінематографії, визначених Законом України «Про кінематографію», а також пунктам 11, 12 Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 № 813.

ІІ. Порядок та умови проведення конкурсного відбору

2.1. Держкіно України в першому та третьому кварталах кожного року розміщує порядок та умови конкурсного відбору на своєму офіційному веб-сайті.
2.2. Для участі у конкурсному відборі виробники подають до Держкіно України заявку на участь в конкурсному відборі (додаток 1) у строк визначений оголошенням, розміщеному на офіційному веб-сайті. До заявки додається перелік документів згідно з додатком 2 та фінансовий план фільму згідно з додатком 3.
2.3. Для національного фільму, що перебуває на завершальній стадії виробництва, до пакету документів додаються додаткові документи і матеріали згідно з додатком 4.
2.4. Документи, що подаються на конкурсний відбір, повинні бути заповнені українською мовою відповідно до встановлених зразків.
2.5. Подані на конкурсний відбір документи і матеріали не рецензуються і виробнику не повертаються.
2.6. У разі подання неповного переліку документів, або їх неналежного заповнення, кінопроект виробника до конкурсного відбору не допускається із зазначенням відповідних причин.
2.7. Кінопроекти, які допущені до першого етапу конкурсного відбору, протягом 5 робочих днів з дати отримання заявки з відповідними документами до неї передаються уповноваженими особами Держкіно України членам Експертної комісії з питань кінематографії (далі – Експертна комісія) для проведення оцінювання.

III. Етапи проведення конкурсного відбору


3.1. Конкурсний відбір проводиться в два етапи.
3.2. На першому етапі члени Експертної комісії протягом місяця з моменту отримання заявки на участь у конкурсному відборі проводять оцінювання кінопроектів та приймають рішення щодо можливості допуску кінопроектів суб’єктів продюсерської системи України до другого етапу конкурсного відбору.
3.3. Для оцінювання кінопроекту на першому етапі конкурсного відбору членами Експертної комісії заповнюється Картка щодо експертної оцінки кінопроекту, який претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додаток 5).
3.4. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно України протягом 5 днів з моменту отримання висновків експертів формує перелік кінопроектів, допущених до другого етапу конкурсного відбору.
3.5. До участі у другому етапі конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами оцінювання членами Експертної комісії, що брали участь в оцінюванні, отримали середню оцінку експертів, не менше 4 балів.
3.6. Перелік кінопроектів допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору затверджується наказом Держкіно України та розміщується на його офіційному веб-сайті.
3.7. Не пізніше ніж через 25 робочих днів з дати затвердження наказу Держкіно України проводиться другий етап конкурсного відбору.
3.8. Про дату, час та місце проведення другого етапу конкурсного відбору Держкіно України повідомляє виробників, допущених до другого етапу конкурсного відбору, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення другого етапу конкурсного відбору.
3.9. На другому етапі конкурсного відбору виробники презентують на розширеному засіданні Експертної комісії кінопроекти, включені до переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору. Презентація триває не більше 15 хвилин. Члени Експертної комісії мають право задавати виробнику питання щодо презентованого кінопроекту.
3.10. В день завершення другого етапу конкурсного відбору члени Експертної комісії заповнюють висновок експертної оцінки кінопроекту, що претендує на включення до програми виробництва та розповсюдження національних фільмів (додаток 6).
3.11. Протягом 5 робочих днів після проведення другого етапу конкурсного відбору на підставі експертних висновків секретар Експертної комісії складає протокол, який затверджується Головою Експертної комісії, подається на розгляд Голови Держкіно України та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно України.

IV. Формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

4.1. Виробники кінопроектів, які набрали найбільшу кількість балів, протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення підсумкового протоколу надають аудиторський висновок про фінансовий стан підприємства та достовірність фінансової звітності та розрахунку суми чистих активів на останню дату балансу.
4.2. Державне замовлення або державна фінансова підтримка надається переможцю конкурсного відбору за таких умов:
відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та платежів до бюджету;
своєчасне та якісне виконання зобов’язань за державними контрактами, укладеними з Держкіно України в попередні роки;
наявність досвіду роботи в галузі;
підтвердження платоспроможності за умови фінансування за рахунок власних коштів (надається виписка з банку про середньорічні обороти і залишки коштів на поточному рахунку виробника чи виписка з поточного рахунку для новоствореного виробника, отримана не раніше ніж за 3 місяці до подання);
наявність гарантій забезпечення здійснення платежів з інших джерел.
4.3. У разі підтвердження фінансового стану виробника, кінопроекти, які набрали найбільшу кількість балів, включаються до Програми, що формується із урахуванням розмірів бюджетних призначень, передбачених Держкіно України на відповідні роки.
4.4. Кінопроекти, які не увійшли до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, після доопрацювання можуть повторно подаватися на конкурсний відбір не більше двох разів підряд.
4.5. Програма виробництва та розповсюдження національних фільмів затверджується наказом Мінкультури України та розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно України протягом 5 днів з дня її затвердження.
4.6. Відносини між суб’єктами продюсерської системи України щодо отримання державного фінансування за державним замовленням або державною фінансовою підтримкою здійснюються відповідно до чинного законодавства України.


Голова Державного агентства
України з питань кіно
К.О.Копилова


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

До списку
 
 
 
 © Design Space-Inform