Про спілку
Новини
Фестивалі
Кінозали
Відпочинок
Законодавство
Нагороди
Контакти
 
 
10.03.2010
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі
 
22.02.2010
Зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 147

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВАВід 11 лютого 2010 р.
№ 147.

м. КиївПро внесення змін до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі


Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:


Внести до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 1998 р. № 813 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 827), зміни, що додаються.


Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

* * *ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2010 р. № 147

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системіУ пункті 5:
абзац перший замінити абзацами такого змісту: «5. Виробництво, розповсюдження та/або демонстрування національного фільму в продюсерській системі кінематографії за фінансової участі держави здійснюється шляхом:
• залучення суб’єктів продюсерської системи до виконання державного замовлення на виробництво, розповсюдження та/або демонстрування національного фільму;
• надання державної фінансової підтримки суб’єктам продюсерської системи, які здійснюють виробництво, розповсюдження та/або демонстрування національного фільму.»;
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
Перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: «Програма фільмів, що створюються чи розповсюджуються за державним замовленням або за державної фінансової підтримки, складається на конкурсній основі згідно з пропозиціями суб’єктів продюсерської системи у порядку, визначеному МКТ.».

2. У пункті 6:
в абзаці першому слова «кіно-програми державного замовлення» замінити словами «програму фільмів, що створюються чи розповсюджуються за державним замовленням або за державної фінансової підтримки»;
абзац другий викласти в такій редакції: «Персональний склад експертної комісії, порядок її роботи та умови конкурсу кіно-проектів та літературних сценаріїв визначаються МКТ за поданням Держкіно.».

3. У пункті 7 і абзаці першому пункту 12 слово «продюсер» у всіх відмінках замінити словами «суб’єкт продюсерської системи» у відповідних відмінках.

4. Пункти 9 і 10 викласти в такій редакції: «9. Державна підтримка виробництва, розповсюдження та/або демонстрування національних фільмів здійснюється МКТ шляхом виділення коштів суб’єктам продюсерської системи в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті для розвитку кінематографії.
10. Державна фінансова підтримка надається суб’єктам продюсерської системи у формі часткового фінансування виробництва національних фільмів. Частка державної участі не повинна перевищувати 70 відсотків вартості виробництва фільму.
Державна фінансова підтримка обчислюється та визначається у межах встановлених граничних обсягів такої підтримки в розрахунку на один фільм з урахуванням обмежень щодо тривалості фільму й вартості однієї хвилини екранного часу за видами фільмів. Зазначені показники щороку затверджуються МКТ у розрізі видів фільмів.
У разі спільного з іноземними суб’єктами продюсерської системи виробництва та/або фінансування національного фільму, в якому беруть участь суб’єкти продюсерської системи – резиденти та суб’єкти продюсерської системи – нерезиденти, державна фінансова підтримка може надаватися тільки суб’єктам продюсерської системи – резидентам. При цьому обмеження розмірів державної фінансової підтримки, визначених цим Порядком, застосовується до частки фінансування кіно-проекту, яке здійснюється суб’єктами продюсерської системи – резидентами.
Примірний договір про надання державної фінансової підтримки затверджується МКТ. У зазначеному договорі обов’язково передбачаються вимоги щодо розподілу майнових прав на фільм між державою та суб’єктом продюсерської системи або повернення коштів, наданих як державна фінансова підтримка.
Державне замовлення на виробництво національних фільмів здійснюється шляхом повного фінансування виробництва фільму за рахунок державних коштів із залученням суб’єктів продюсерської системи до його виконання.
На умовах державного замовлення виробляються переважно навчально-пізнавальні, просвітницькі та документальні фільми й кіно-літописи, фільми для дітей (зокрема, – анімаційні).».

5. У пункті 11: в абзаці третьому слово «продюсером» замінити словами «суб’єктом продюсерської системи»;
абзац четвертий викласти в такій редакції: «суб’єкт продюсерської системи, який уклав договір про надання державної фінансової підтримки або державний контракт з МКТ та належним чином виконує його умови.».

6. Пункт 14 викласти в такій редакції: «14. Відносини між МКТ та суб’єктами продюсерської системи, які залучені до виконання державного замовлення або яким надається державна фінансова підтримка, регулюються укладеними між ними договором або державним контрактом.
Суб’єкт продюсерської системи, якого залучено до виконання державного замовлення або якому надано державну фінансову підтримку, несе відповідальність за використання наданих коштів за призначенням відповідно до чинного законодавства та звітує про виконання робіт і використання коштів за формою і в терміни, визначені МКТ.».

7. У тексті Положення слово «Мінкультури» замінити словом «МКТ».

До списку
 
 
 
 © Design Space-Inform