Про спілку
Новини
Фестивалі
Кінозали
Відпочинок
Законодавство
Нагороди
Контакти
 
 
18.02.2010
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів"
 
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" та інших законів України щодо підтримки виробництва національних фільмів" 18.02.2010 12:02


Законом, зокрема, передбачено, що "фільмокопії та вихідні матеріали фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису (кіно-, відеодокументи), створені повністю або частково за кошти Державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису, створені в Україні за кошти юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, зберігаються в державному кінофотофоноархіві відповідно до закону".
Під час обговорення народні депутати врахували поправку щодо фінансової підтримки галузі кінематографії. Нею, зокрема, передбачено, що сума витрат на фінансову підтримку кінематографії в державному та місцевих бюджетах виділяється окремим рядком і вносяться до переліку захищених статей видатків загального та спеціального фондів цих бюджетів. Для фінансової підтримки національної кінематографії Кабінет міністрів створює: спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії, який акумулює кошти збору на розвиток національної кінематографії, який є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування виробництва національного фільму на кожен поточний рік у частині доходів; видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету України на державні програми розвитку кінематографії.
Також створюється Рада управління коштами спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії. До складу Ради на паритетній основі включаються представники держави (які призначаються Кабінетом Міністрів) і Національної спілки кінематографістів (які обираються (делегуються) у порядку, визначеному статутними документами спілки).
Голова Ради та його заступник обираються на її зборах більшістю від загальної кількості членів ради.
Рада з підтримки національної кінематографії: може утворювати експертні комісії, із включенням до їхнього складу осіб творчих професій, продюсерів, дистриб´юторів та прокатників фільмів, які можуть не бути членами Ради; приймає рішення про фінансування: виробництва, розповсюдження та демонстрування національних фільмів у кіно- , відео мережі та на каналах мовлення й телебачення. Розмір сум, виділених на виробництво одного фільму не може перевищувати 50% вартості його кошторису. Фінансування документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії ( з урахуванням художньої та культурної значущості проекту), може становити 100% кошторисної вартості їх виробництва; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини, повернення останньої в Україну, якщо вона знаходиться за її межами. компенсації за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України, відсоткових ставок, передбачених на підтримку національної кінематографії кредитів,банків, залучених для виробництва національних фільмів на умовах тендеру, проведеного, відповідно до умов законодавства про державне замовлення на купівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії; на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії, оприлюднює: інформацію щодо надходження коштів на Рахунок не пізніше, ніж на наступний день після їхнього надходження на рахунок; Реєстр національних фільмів, розповсюдження та демонстрування, яких звільнено від сплати збору на розвиток національної кінематографії з оновленням інформації не пізніше, ніж на наступний день після включення до реєстру нових фільмів; заявки на фінансування за рахунок коштів Рахунку - не пізніше, ніж на наступний день після їхнього надходження до ради; перелік проектів рішень Ради щодо фінансування за рахунок коштів Рахунку не пізніше, ніж за місяць до прийняття Радою рішення про виділення коштів; рішення про фінансування за рахунок коштів Рахунку - не пізніше, ніж на наступний день після прийняття Радою рішення про виділення коштів. забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням коштів, наданих для виробництва національного фільму. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі кінематографії: видає державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів на кіноплівці чи на відео носіях, лише за умови тиражування їхніх фільмокопій на території України; здійснює розпорядження коштами Рахунку лише на підставі рішення Ради. Фінансова підтримка галузі кінематографії здійснюється також за рахунок: благодійних внесків і пожертвувань; інших джерел, що не суперечать законодавству України».
Відповідний законопроект зареєстровано за №2595.


До списку
 
 
 
 © Design Space-Inform